Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroky vědců

 

Výroky vědců

 

Mikuláš Koperník (1473 – 1543), astronom. „Koho by se nezmocnil obdiv ke Všemohoucímu Tvůrci nad pořádkem ve vesmíru, který pochází z Boží moudrosti.“

 

Jan Kepler (1571 – 1630), matematik, astronom. „Věnovat se astronomii znamená číst Boží myšlenky. Snažil jsem se lidem hlásat Boha, nakolik můj rozum chápal jeho neomezenost a dokonalost.“

 

Blaise Pascal (1623 – 1662), matematik, fyzik a filosof: „Víra tvrdí, co smysly nevnímají, ale netvrdí opak toho, co smysly vnímají. Boha a jeho učení je třeba milovat, abychom je znali. Lidi a jejich život je třeba znát, abychom je milovali.“

 

Alessandro Volta (1745 – 1836), elektrofyzik: „Základní pravdy křesťanské víry jsem podrobil důkladnému studiu. Dospěl jsem k důkazům o existenci Boha a k názorům věrohodným i pro vědce. Bože dej, ať toto poznání přinese bohaté ovoce.“

 

André Maria Ampere (1775 – 1836), fyzik, objevitel elektrodynamického zákona: „Nejpřesvědčivější důkaz existence Boha je pořádek ve vesmíru.“

 

Carl von Linné (1707 – 1778), přírodovědec, zakladatel botaniky: „Viděl jsem procházet kolem sebe věčného, nekonečného a všemohoucího Boha a z úcty k Němu jsem padl na kolena.“ Tato slova řekl, když se ho přátelé ptali, proč klečí u mikroskopu, kde pozoroval tělíčka brouků a listy rostlin.

 

Issac Newton (1643 – 1727), matematik, fyzik a astronom, objevitel zákona o zemské přitažlivosti: „ Nádherný pořádek a soulad vesmíru vznikl jen podle plánu všemohoucí a vševědoucí Bytosti, která musí být živá, aby tento pořádek udržovala. Tou Bytostí je živý Bůh.“

Charles Darwin (1809 – 1895), biolog, původce vývojové teorie: „Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možné úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nade vše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existenci Boha.“